Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1590
Nhan đề: Hệ thống nhận diện kênh truyền hình thời trang tôn vinh vẽ đẹp phụ nữ : Portfolio
Nhan đề khác: Hệ thống nhận diện kênh truyền hình thời trang tôn vinh vẽ đẹp phụ nữ : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Lê Huỳnh Duy, Tân
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Nhận diện thương hiệu
Kênh truyền hình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1590
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6671_Le Huynh Duy Tan_H142076_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa2.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.