Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1586
Nhan đề: Chiến dịch truyền thông cuộc đua xe đạp Alleycat Challenge : Portfolio
Nhan đề khác: Chiến dịch truyền thông cuộc đua xe đạp Alleycat Challenge : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Nguyễn Quốc, Bảo
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Nhận diện thương hiệu
Chiến dịch truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1586
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6668_1_Nguyen Quoc Bao_H141068_thong tin ca nhan.pdf
  Giới hạn truy cập
Hồ sơ sinh viên25.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6668_2_Nguyen Quoc Bao_H141068_do an tot nghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ án tốt nghiệp9.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.