Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1585
Nhan đề: Xtaypro : Portfolio
Nhan đề khác: Xtaypro : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Đỗ Phương Thảo, Uyên
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
App di động
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1585
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6667_1_Do Phuong Thao Uyen_H144757_thong tin ca nhan.pdf
  Giới hạn truy cập
Hồ sơ cá nhân33.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6667_2_Do Phuong Thao Uyen_H144757_do an tot nghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ án tốt nghiệp15.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.