Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1583
Nhan đề: Xây dựng thương hiệu và quảng bá cho một band nhạc truyền thống dành cho giới trẻ : Portfolio
Nhan đề khác: Xây dựng thương hiệu và quảng bá cho một band nhạc truyền thống dành cho giới trẻ : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Phạm Công, Thuận
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Nhận diện thương hiệu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1583
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6666_Pham Cong Thuan_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa26.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.