Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1582
Nhan đề: Nhận diện thương hiệu Tỏi Lý Sơn Dori : Portfolio
Nhan đề khác: Nhận diện thương hiệu Tỏi Lý Sơn Dori : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Bùi Như, Quỳnh
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Thiết kế Logo
Nhận diện thương hiệu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1582
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6665_1_Bui Nhu Quynh_H146297_thong tin ca nhan.pdf
  Giới hạn truy cập
Hồ sơ sinh viên15.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6665_2_Bui Nhu Quynh_H146297_do an tot nghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ án tốt nghiệp24.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.