Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1579
Nhan đề: Nhận diện thương hiệu đồ chơi Đọ giấy : Portfolio
Nhan đề khác: Nhận diện thương hiệu đồ chơi Đọ giấy : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Ngô Tấn, Đức
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Đồ chơi
Nhận diện thương hiệu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1579
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6663_Ngo Tan Duc_H142186_bia.png
  Giới hạn truy cập
Trang bìa10.58 MBimage/pngXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.