Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1577
Nhan đề: Sau bão lũ, họ ở đâu? : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trương Nguyễn Hồng, Quang (GVHD)
Nguyễn Lê Anh, Thư (nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Quỳnh, Thương
Phạm Hoàng, Nam
Huỳnh Xuân, Thoại
Tạ Chấn, Uy
Từ khoá: Nhà trú ẩn
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1577
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6850.jpg
  Giới hạn truy cập
Sau bão lũ, họ ở đâu?200.91 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.