Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1576
Nhan đề: Hạt é và chia : Portfolio
Nhan đề khác: Hạt é và chia : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Quách Trọng, Hữu
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Thiết kế poster
Thiết kế bao bì
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1576
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6660_1_Quach Trong Huu_H144626_thong tin ca nhan.pdf
  Giới hạn truy cập
Hồ sơ cá nhân1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6660_2_Quach Trong Huu_H144626_do an tot nghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
Đồ án tốt nghiệp1.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.