Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1553
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá khả năng áp dụng phương pháp kết tủa để nâng cao hiệu quả xử lý ni2+ và fetc trong nước thải xi mạ tại công ty TNHH công nghiệp Á châu
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Trần, Thị Thanh Tâm
Từ khoá: Nước thải
Xi mạ
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế một sẽ làm tăng gấp đôi tốc độ ô nhiễm môi trường (WB, 1995). Trong quá trình sản xuất, gia công thải ra một lượng lớn nước thải nhiễm bẩn kim loại, các ngành công nghiệp có chứa kim loại nặng là những ngành nguy hiểm nhất trong số các ngành công nghiệp sử dụng hóa chất. Các ion kim loại độc hại gây khó chịu về thể chất và sức khỏe đe dọa sự sống của cơ thể và môi trường (Malik, 2004).
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1553
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV51_1_Tran Thi Thanh Tam_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ494.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_2_Tran Thi Thanh Tam_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ485.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_3_Tran Thi Thanh Tam_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn402.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_4_Tran Thi Thanh Tam_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt411.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_5_Tran Thi Thanh Tam_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục412.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_6_Tran Thi Thanh Tam_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng577.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_7_Tran Thi Thanh Tam_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung443.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_8_Tran Thi Thanh Tam_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_9_Tran Thi Thanh Tam_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu727.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_10_Tran Thi Thanh Tam_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_11_Tran Thi Thanh Tam_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị509.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_12_Tran Thi Thanh Tam_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo407.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV51_13_Tran Thi Thanh Tam_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục968.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.