Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1550
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự hình thành mô sẹo và sự phát sinh chồi từ lá của một số loài hoa cúc invitro : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Võ Thị, Xuyến
Nguyễn Thị Trà, My (GVHD)
Phạm Duy
Nguyễn Quốc Trường Thịnh
Đỗ Hoài Mạnh
Phan Thị Thanh Việt
Trần Lê Thiên Kim (SVTH)
Từ khoá: Hoa cúc
Sự sinh trưởng
Chất điều hòa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1550
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6834.jpg
  Giới hạn truy cập
Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự hình thành mô sẹo và sự phát sinh chồi từ lá của một số loài hoa cúc invitro285.43 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.