Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1547
Nhan đề: Khảo sát môi trường thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây cải bẹ xanh trên hệ thống thủy canh nhỏ giọt : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Võ Thị Kim, Xuyến
Nguyễn Thị Trà, My (GVHD)
Phạm Quang Thiện
Nguyễn Ngọc Thảo
Nguyễn Thành Đức
Lê Ngọc Huyền
Từ khoá: Thủy canh
Cải bẹ xanh
Môi trường
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1547
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6828.jpg
  Giới hạn truy cập
Khảo sát môi trường thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây cải bẹ xanh trên hệ thống thủy canh nhỏ giọt285.52 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.