Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15463
Nhan đề: Pressed flower : portfolio
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hiền (Hini Nguy)
Từ khoá: Đồ án cống sở
Đồ án dạo phố
Đồ án thể thao
Đồ án trẻ em
Đồ án truyền thống
Đồ án trang điểm
Đồ án phụ trang
Đồ án ấn tượng
Đồ án dự lễ
Đồ án tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Mô tả: File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15463
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Thiết kế Thời trang

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5697_1_Nguyen Thi Ngoc Hien_Trang bia.pdfTrang bìa67.06 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_2_Nguyen Thi Ngoc Hien_Loi gioi thieu.pdfLời giới thiệu28.24 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_3_Nguyen Thi Ngoc Hien_Profile.pdfProfile167.1 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_4_Nguyen Thi Ngoc Hien_Contents.pdfContents28.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_5_Nguyen Thi Ngoc Hien_Work Exptience.pdfWork Exptience27.52 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_6_Nguyen Thi Ngoc Hien_Skills.pdfSkills30.08 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_7_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an cong so.pdfĐồ án công sở1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_8_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an dạo pho.pdfĐồ án dạo phố2.8 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_9_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an tre em.pdfĐồ án trẻ em1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_10_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an the thao.pdfĐồ án thể thao415.4 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_11_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an truyen thong.pdfĐồ án truyền thống969.37 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_12_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an trang diem.pdfĐồ án trang điểm279.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_13_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an phu trang.pdfĐồ án phụ trang1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_14_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an du le.pdfĐồ án dự lễ1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_15_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an an tuong.pdfĐồ án ấn tượng1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_16_Nguyen Thi Ngoc Hien_Do an tot nghiep.pdfĐồ án tốt nghiệp1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5697_17_Nguyen Thi Ngoc Hien_Giai phap thiet ke.pdfGiải pháp thiết kế9.41 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.