Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15448
Nhan đề: Thử nghiệm bảo quản cà chua bằng một số chế phẩm sinh học
Tác giả: Phạm, Thị Mỹ Duyên (SVTH)
PGS. TS. Ngô, Thị Xuyên (GVHD)
Từ khoá: Bảo quản thực phẩm
Công nghệ bảo quản
Cà chua
Chế phẩm sinh học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15448
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5696_D8809_1_Pham Thi My Duyen_Bia.pdfBìa252.06 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_2_Pham Thi My Duyen_Loi cam on.pdfLời cảm ơn245.19 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_3_Pham Thi My Duyen_Muc luc.pdfMục lục388.8 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_4_Pham Thi My Duyen_DM bang.pdfDanh mục bảng251.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_4_Pham Thi My Duyen_DM chu viet tat.pdfBảng chữ viết tắt242.58 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_4_Pham Thi My Duyen_DM hinh.pdfDanh mục hình260.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_5_Pham Thi My Duyen_Chuong 1.pdfGIỚI THIỆU CHUNG464.16 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_6_Pham Thi My Duyen_Chuong 2.pdfTỔNG QUAN TÀI LIỆU1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_7_Pham Thi My Duyen_Chuong 3.pdfPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU510.11 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_8_Pham Thi My Duyen_Chuong 4.pdfKẾT QUẢ2.59 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_9_Pham Thi My Duyen_Chuong 5.pdfKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ278.6 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_10_Pham Thi My Duyen_TL tham khao.pdfTÀI LIỆU THAM KHẢO259.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5696_D8809_11_Pham Thi My Duyen_Phu luc.pdfPHỤ LỤC621.15 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.