Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15446
Nhan đề: Tối ưu hóa các tham số vận hành thiết bị làm lạnh để nâng cao chất lượng sản phẩm cá hồi Kirimi chế biến tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Food
Tác giả: Trần, Thị Kim Ngân (SVTH)
GVC. TS. Trương, Thế Quang (GVHD)
Từ khoá: Bảo quản thực phẩm
Thiết bị làm lạnh
Cá hồi
Công ty Cổ phần Sài Gòn Food
Cá hồi Kirimi
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15446
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5694_D8799_1_Tran Thi Kim Ngan_Bia.pdfBìa167.45 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_2_Tran Thi Kim Ngan_Loi cam on.pdfLời cảm ơn154.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_3_Tran Thi Kim Ngan_Ban giai trinh.pdfBản giải trình158.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_4_Tran Thi Kim Ngan_Muc luc.pdfMục lục168.06 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_5_Tran Thi Kim Ngan_DS chu viet tat.pdfBảng chữ viết tắt154.04 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_6_Tran Thi Kim Ngan_DS bang.pdfDanh mục bảng156.77 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_7_Tran Thi Kim Ngan_DS hinh.pdfDanh mục hình104.75 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_8_Tran Thi Kim Ngan_Chuong 1.pdfMỞ ĐẦU185.52 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_9_Tran Thi Kim Ngan_Chuong 2.pdfTỔNG QUAN TÀI LIỆU1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_10_Tran Thi Kim Ngan_Chuong 3.pdfNỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU366.97 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_11_Tran Thi Kim Ngan_Chuong 4.pdfKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN558.36 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_12_Tran Thi Kim Ngan_Chuong 5.pdfKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ199.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_13_Tran Thi Kim Ngan_TL tham khao.pdfTÀI LIỆU THAM KHẢO230.49 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5694_D8799_14_Tran Thi Kim Ngan_Phu luc.pdfPHỤ LỤC214.6 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.