Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15442
Nhan đề: So sánh hoạt tính Enzyme Amylaza thu nhận từ hạt thóc và hạt đậu đỗ nảy mầm
Tác giả: Trần, Minh Hưng (SVTH)
PGS. TS. Trần, Minh Tâm (GVHD)
Từ khoá: Công nghệ chế biến
Enzyme
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15442
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5690_D8764_1_TRAN MINH HUNG_Bia.pdfBìa244.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_2_TRAN MINH HUNG_Loi cam on.pdfLời cảm ơn239.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_3_TRAN MINH HUNG_Ban giai trinh.pdfBản giải trình246.49 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_4_TRAN MINH HUNG_Muc luc.pdfMục lục258.92 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_5_TRAN MINH HUNG_Chuong 1.pdfGIỚI THIỆU CHUNG289.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_6_TRAN MINH HUNG_Chuong 2.pdfTỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU992.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_7_TRAN MINH HUNG_Chuong 3.pdfNỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU762.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_8_TRAN MINH HUNG_Chuong 4.pdfKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN422.56 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_9_TRAN MINH HUNG_Chuong 5.pdfKẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ241.83 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5690_D8764_10_TRAN MINH HUNG_TL tham khao.pdfTÀI LIỆU THAM KHẢO286.25 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.