Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15431
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng phòng trừ sinh học nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm trắng trên cây thanh long tại Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Tác giả: Bùi, Thị Đài Trang (SVTH)
PGS. TS. Ngô, Thị Xuyên (GVHD)
Từ khoá: Nấm
Phòng bệnh
Bệnh đốm trắng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15431
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh họcKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.