Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15428
Nhan đề: Tầm soát dị tật thai nhi trong xét nghiệm sàng lọc trước sinh siêu âm độ mờ da gáy kết hợp Double Test
Tác giả: Trần, Thị Mai Hân (SVTH)
TS. BS. Nguyễn, Khắc Hân Hoan (GVHD)
Từ khoá: Dị tật
Thai nhi
Độ mờ da gáy
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15428
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5681_D8807_1_Trần Thị Mai Hân-S154253_BIA.pdfBìa251.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_2_Trần Thị Mai Hân-S154253_LOI CAM ON.pdfLời cảm ơn246.07 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_3_Trần Thị Mai Hân-S154253_BAN GIAI TRINH.pdfBản giải trình255.84 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_4_Trần Thị Mai Hân-S154253_MUC LUC.pdfMục lục425.42 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_5_Trần Thị Mai Hân-S154253_DANH SACH BANG.pdfDanh mục bảng412.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_6_Trần Thị Mai Hân-S154253_DANH SACH HINH.pdfDanh mục hình309.68 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_7_Trần Thị Mai Hân-S154253_KY HIEU VA TEN VIET TAT.pdfBảng chữ viết tắt242.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_8_Trần Thị Mai Hân-S154253_CHUONG 1.pdfGIỚI THIỆU CHUNG325.11 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_9_Trần Thị Mai Hân-S154253_CHUONG 2.pdfTỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_10_Trần Thị Mai Hân-S154253_CHUONG 3.pdfPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU402.85 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_11_Trần Thị Mai Hân-S154253_CHUONG 4.pdfKẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN322.22 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_12_Trần Thị Mai Hân-S154253_CHUONG 5.pdfKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ265.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_13_Trần Thị Mai Hân-S154253_TAI LIEU THAM KHAO.pdfTÀI LIỆU THAM KHẢO347.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5681_D8807_14_Trần Thị Mai Hân-S154253_PHU LUC.pdfPHỤ LỤC157.31 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.