Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15427
Nhan đề: Phân lập và định danh các chủng vi sinh vật gây bệnh trên thanh long (Hylocereus) tại Tiền Giang
Tác giả: Đỗ, Lệ Quyên (SVTH)
ThS. Huỳnh, Văn Hiếu (GVHD)
Từ khoá: Phòng bệnh
Nấm mốc
Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15427
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5680_D8806_1_Đỗ Lệ Quyên-S153261_BIA.pdfBìa306.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_2_Đỗ Lệ Quyên-S153261_BANG GIAI TRINH.pdfBản giải trình243.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_3_Đỗ Lệ Quyên-S153261_MUC LUC.pdfMục lục251.51 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_4_Đỗ Lệ Quyên-S153261_DANH SACH BANG.pdfDanh mục bảng240.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_5_Đỗ Lệ Quyên-S153261_DANH SACH HINH.pdfDanh mục hình251.44 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_6_Đỗ Lệ Quyên-S153261_KY HIEU VA CHU VIET TAT.pdfBảng chữ viết tắt241.84 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_7_Đỗ Lệ Quyên-S153261_CHUONG 1.pdfGIỚI THIỆU CHUNG863.05 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_8_Đỗ Lệ Quyên-S153261_CHUONG 3.pdfVẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU530.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_9_Đỗ Lệ Quyên-S153261_CHUONG 4.pdfKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN1.81 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_10_Đỗ Lệ Quyên-S153261_CHUONG 5.pdfKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ242.37 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_11_Đỗ Lệ Quyên-S153261_TAI LIEU THAM KHAO.pdfTÀI LIỆU THAM KHẢO347.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5680_D8806_12_Đỗ Lệ Quyên-S153261_PHU LUC.pdfPHỤ LỤC1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.