Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15426
Nhan đề: Nghiên cứu quá trình chiết xuất cao giàu Triterpenoid từ nấm linh chi đỏ
Tác giả: Trần, Thiện Khiêm (SVTH)
ThS. Cao, Ngọc Minh Trang (GVHD)
Từ khoá: Dược liệu
Kỹ thuật chiết xuất
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15426
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5679_D8805_1_Trần Thiện Khiêm-S150384_BIA.pdfBìa248.45 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_2_Trần Thiện Khiêm-S150384_LOI CAM ON.pdfLời cảm ơn245.69 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_3_Trần Thiện Khiêm-S150384_MUC LUC.pdfMục lục253.37 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_4_Trần Thiện Khiêm-S150384_DANH MUC CAC BANG.pdfDanh mục bảng245.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_5_Trần Thiện Khiêm-S150384_DANH MUC HINH ANH.pdfDanh mục hình245.17 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_6_Trần Thiện Khiêm-S150384_DANH MUC SO DO.pdfDanh mục sơ đồ241.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_7_Trần Thiện Khiêm-S150384_DANH MUC CHU VIET TAT.pdfBảng chữ viết tắt247.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_8_Trần Thiện Khiêm-S150384_CHUONG 1.pdfGIỚI THIỆU CHUNG263.77 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_9_Trần Thiện Khiêm-S150384_CHUONG 2.pdfTỔNG QUAN TÀI LIỆU729.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_10_Trần Thiện Khiêm-S150384_CHUONG 3.pdfPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU584.33 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_11_Trần Thiện Khiêm-S150384_CHUONG 4.pdfKẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_12_Trần Thiện Khiêm-S150384_CHUONG 5.pdfKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ272.14 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_13_Trần Thiện Khiêm-S150384_TAI LIEU THAM KHAO.pdfTÀI LIỆU THAM KHẢO378.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5679_D8805_14_Trần Thiện Khiêm-S150384_PHU LUC.pdfPHỤ LỤC484.08 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.