Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15425
Nhan đề: Phân lập nấm men đỏ Rhodotorula sp. và khảo sát một số đặc tính sinh hóa học
Tác giả: Phan, Quyên Trinh (SVTH)
TS. Nguyễn, Như Nhứt (GVHD)
TS. Võ, Thị Xuyến (GVHD)
Từ khoá: Nấm men đỏ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15425
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5678_D8803_1_PHAN QUYEN TRINH-S152278_BIA.pdfBìa76.14 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_2_PHAN QUYEN TRINH-S152278_LOI CAM ON.pdfLời cảm ơn410.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_3_PHAN QUYEN TRINH-S152278_BAN GIAI TRINH.pdfBản giải trình81.3 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_4_PHAN QUYEN TRINH-S152278_MUC LUC.pdfMục lục422.33 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_5_PHAN QUYEN TRINH-S152278_DANH MUC HINH.pdfDanh mục hình409.28 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_6_PHAN QUYEN TRINH-S152278_DANH MUC BANG.pdfDanh mục bảng408.9 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_7_PHAN QUYEN TRINH-S152278_DANH MUC CHU VIET TAT.pdfBảng chữ viết tắt407.52 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_8_PHAN QUYEN TRINH-S152278_CHUONG 1.pdfGIỚI HIỆU CHUNG416.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_9_PHAN QUYEN TRINH-S152278_CHUONG 2.pdfTỔNG QUAN TÀI LIỆU669.3 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_10_PHAN QUYEN TRINH-S152278_CHUONG 3.pdfVẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP567.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_11_PHAN QUYEN TRINH-S152278_CHUONG 4.pdfKẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN941.26 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_12_PHAN QUYEN TRINH-S152278_CHUONG 5.pdfKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ507.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_13_PHAN QUYEN TRINH-S152278_TAI LIEU THAM KHAO.pdfTài liệu tham khảo538.1 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5678_D8803_14_PHAN QUYEN TRINH-S152278_PHU LUC.pdfPhụ lục950.36 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.