Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15411
Nhan đề: Thu nhận và đánh giá một số đặc tính của màng fibrin giàu tiểu cầu
Tác giả: Nguyễn, Thụy Ý Như (SVTH)
TS. Lê, Thành Long (GVHD)
Từ khoá: Màng Fibrin
Tiểu cầu
Huyết học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15411
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5670_D8793_1_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_BIA.pdfBìa159.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_2_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_LOI CAM ON.pdfLời cảm ơn158.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_3_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_BANG GIAI TRINH.pdfBản giải trình166.55 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_4_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_MUC LUC.pdfMục lục82.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_5_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_DANH SACH BANG.pdfDanh mục bảng156.1 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_6_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_DANH SACH HINH.pdfDanh mục hình91.55 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_7_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_KY HIEU VA CHU VIET TAT.pdfBảng chữ viết tắt156.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_8_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_CHUONG 1.pdfGIỚI THIỆU CHUNG172.63 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_9_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_CHUONG 2.pdfTỔNG QUAN TÀI LIỆU451.73 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_10_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_CHUONG 3.pdfĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP197.51 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_11_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_CHUONG 4.pdfKẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN858.06 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_12_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_CHUONG 5.pdfKẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ163.12 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_13_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_TAI LIEU THAM KHAO.pdfTài liệu tham khảo215.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA5670_D8793_14_Nguyễn Thụy Ý Như-S152405_PHAN PHU LUC.pdfPhụ lục177.52 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.