Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1537
Nhan đề: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông đường bộ ở tp. Hồ Chí Minh trong bối cảnh bị tác động bởi biến đổi khí hậu
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Đặng, Văn Duy
Từ khoá: Hệ thống giao thông đường bộ
Thành phố Hồ Chí Minh
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm, bởi vì những tác động do biến đổi khí hậu gây ra đang ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tại Việt Nam nói chung và cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm trở lại đây, biến đổi khí hậu đã tác động một cách rõ nét thông qua một số biểu hiện như sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, lũ lụt ngày càng nhiều và mực nước biển dâng. Một trong những hậu quả của những sự thay đổi này là ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông vận tải, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp – thoát nước, hệ thống quản lý chất thải rắn. Biến đổi khí hậu với biểu hiện rõ nhất là nhiệt độ tăng và nước biển dâng đã và đang tác động trực tiếp đến hệ thống giao thông đường bộ tại Tp. HCM hiện tại và tương lai. Do đó, việc kiểm soát và hạn chế sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông đường bộ, cũng như đánh giá được khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông đường bộ tại Tp. HCM cần được chú trọng.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1537
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV42_1_Dang Van Duy_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ171.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_2_Dang Van Duy_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ185.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_3_Dang Van Duy_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn153.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_4_Dang Van Duy_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt234.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_5_Dang Van Duy_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục156.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_6_Dang Van Duy_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng172.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_7_Dang Van Duy_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung225.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_8_Dang Van Duy_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan881.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_9_Dang Van Duy_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu368 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_10_Dang Van Duy_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận544.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_11_Dang Van Duy_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị156.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV42_12_Dang Van Duy_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo220.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.