Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1535
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt từ cao ốc văn phòng bằng quá trình bùn hoạt tính hiếu khí tăng trưởng dính bám cố định
Tác giả: Nguyễn, Trung Việt
Bùi, Quang Chí
Từ khoá: Xử lý nước thải sinh hoạt
Bùn hoạt tính
Hiếu khí
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trong bể hiếu khí của trạm xử lý nước thải tại tòa nhà văn phòng PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi. Bể hiếu khí được xây bằng bê tông cốt thép. Kích thước của bể hiếu khí (dài x rộng x cao) là 5600 mm x 1600 mm x 1500 mm (chiều cao công tác là 1300 mm). Bể hiếu khí được vận hành liên tục. Thời gian lưu nước là 7 giờ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng được thực hiện trên mô hình tại phòng thí nghiệm của đại học Văn Lang. Mô hình có kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) là 380 mm x 300 mm x 350 mm, chiều cao công tác là 295 mm (mô hình bùn hoạt tính hiếu khí tăng trưởng dính bám) và 285 mm (mô hình bùn hoạt tính hiếu khí tăng trưởng lơ lửng) tương ứng với thể tích công tác là 31 lít và 30 lít. Nước thải sinh hoạt được lấy từ bể điều hòa của trạm xử lý nước thải tại tòa nhà văn phòng PVFCCo 43 Mạc Đĩnh Chi. COD đầu vào dao động trong khoảng từ 128 – 400 mgO2/L, SS từ 37 – 72 mg/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy COD giảm từ 128 – 400 mgO2/L xuống còn 32 – 64 mgO2/L, SS giảm từ 37 – 72 mg/L xuống còn 10 – 19 mg/L.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1535
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV41_1_Bui Quang Chi_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ172.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_2_Bui Quang Chi_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ253.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_3_Bui Quang Chi_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn135.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_4_Bui Quang Chi_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt140.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_5_Bui Quang Chi_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục263.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_6_Bui Quang Chi_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng176.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_7_Bui Quang Chi_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung189.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_8_Bui Quang Chi_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan461.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_9_Bui Quang Chi_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 3: Mô hình và phƣơng pháp nghiên cứu903.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_10_Bui Quang Chi_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận244.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_11_Bui Quang Chi_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị158.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_12_Bui Quang Chi_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo194.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV41_13_Bui Quang Chi_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục566.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.