Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1530
Nhan đề: Đánh giá hiện trạng môi trường nước do nuôi tôm công nghiệp tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu biện pháp để cải tạo môi trường
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Trần, Hoàng Thanh
Từ khoá: Nuôi tôm
Môi trường nước
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "Phát triển nuôi trồng thủy sản cùng các vấn đề môi trường nảy sinh đã và đang là mối quan tâm trong thời gian gần đây trên thế giới cũng như Việt Nam nói chung và huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang nói riêng. Lượng lớn các chất dinh dưỡng dư thừa thải ra từ các trại nuôi tôm sẽ tác động tiêu cực tới hệ sinh thái tự nhiên của thủy vực, như sự thay đổi cấu trúc quần đàn động thực vật, giảm hàm lượng dưỡng khí và tạo ra các chất độc (NH3, COD,…) trong thủy vực, làm suy giảm đa dạng sinh học của vùng ven biển. Vì vậy, căn cứ trên cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn thiết kế công trình, đặc tính của nước thải khu nuôi tôm công nghiệp, cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống tiêu chí, đề tài tập trung nghiên cứu đánh đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của khu vực và tìm ra các biện pháp quản lý và xử lý nước thải góp phần giúp cho sự phát triển bền vững khu vực nuôi tôm công nghiệp huyện Kiên Lương, mà còn có thể áp dụng cho các khu vực khác có loại hình kinh tế tương tự."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1530
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV39_1_Tran Hoang Thanh_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ282.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_2_Tran Hoang Thanh_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ506.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_3_Tran Hoang Thanh_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn111.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_4_Tran Hoang Thanh_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt118.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_5_Tran Hoang Thanh_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục138.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_6_Tran Hoang Thanh_Danh muc.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng151.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_7_Tran Hoang Thanh_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung310.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_8_Tran Hoang Thanh_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan746.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_9_Tran Hoang Thanh_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu675.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_10_Tran Hoang Thanh_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_11_Tran Hoang Thanh_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị277.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV39_12_Tran Hoang Thanh_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo126.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.