Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1524
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá tính khả thi của việc áp dụng công nghệ lọc hạt kết hợp lọc màng để sản xuất nứớc tái sinh từ nƣớc thải sau xử lý của trạm xử lý nứớc thải tập trung khu chế xuất Tân thuận
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Nguyễn, Thị Thúy Vy
Từ khoá: Nước tái sinh
Khu chế xuất Tân thuận
Trạm xử lý nước thải
Nước thải
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Thế giới ngày một phát triển, để làm được điều đó, các quốc gia trên thế giới đều đẩy mạnh công tác tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự trỗi dậy của khu công nghiệp, khu chế xuất với đa dạng các ngành nghề là một phần tất yếu của quá trình phát triển. Song song đó là sự phát triển của đô thị sự và gia tăng dân số đã khiến cho nhu cầu khai thác và sử dụng nước ngày một tăng, nguồn tài nguyên nước sạch vì thế đang có dấu hiệu suy giảm. Đáng lo ngại hơn khi nguồn nước còn bị đe dọa bởi các hành động xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Để giảm áp lực đến môi trường do nước thải từ các hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt, công nghệ xử lý nước thải đóng vai trò ngày càng quan trọng và then chốt trong công cuộc bảo vệ môi trường sống cho con người. Bên cạnh xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải cho phép để bảo vệ các nguồn tiếp nhận, tái sử dụng nước thải sau xử lý có chất lượng cho các mục đích khác như cấp nước nông nghiệp, tưới tiêu và thậm chí cho sinh hoạt sẽ đóng góp rất lớn vào việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước đang ngày càng cạn kiệt. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tính khả thi của việc áp dụng công nghệ lọc hạt kết hợp lọc màng để sản xuất nƣớc tái sinh từ nƣớc thải sau xử lý của Trạm xử lý nƣớc thải tập trung Khu chế xuất Tân Thuận” được thực hiện nhằm phục vụ cho mục đích này
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1524
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2015-2016_Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV35_1_Nguyen Thi Thuy Vy_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ212.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_2_Nguyen Thi Thuy Vy_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ208.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_3_Nguyen Thi Thuy Vy_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn188.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_4_Nguyen Thi Thuy Vy_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt195.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_5_Nguyen Thi Thuy Vy_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục160.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_6_Nguyen Thi Thuy Vy_Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng171.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_7_Nguyen Thi Thuy Vy_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung322.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_8_Nguyen Thi Thuy Vy_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan828.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_9_Nguyen Thi Thuy Vy_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_10_Nguyen Thi Thuy Vy_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận804.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_11_Nguyen Thi Thuy Vy_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị155.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_12_Nguyen Thi Thuy Vy_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo195.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV35_13_Nguyen Thi Thuy Vy_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục264.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.