Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1523
Nhan đề: Nghiên cứu điều kiện tối ƣu để thu hồi khí sinh học từ chất thải của nhà máy chế biến thủy sản (Nhà máy Chế biến Thủy Sản Bình Chánh thuộc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản Seaspimex Việt Nam)
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Nguyễn, Thị Bảo Trâm
Từ khoá: Khí sinh học
Nhà máy chế biến thủy sản
Chất thải
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Công nghệ phân hủy kỳ khí ƣớt một giai đoạn đƣợc nghiên cứu để thu hồi khí sinh học (biogas) từ chất thải (bùn thải phát sinh từ bể tuyển nổi và bể sinh học hiếu khí bùn hoạt tính) của Nhà máy chế biến Thủy sản Bình Chánh.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1523
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV34_1_Nguyen Thi Bao Tram_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ285.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_2_Nguyen Thi Bao Tram_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ356.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_3_Nguyen Thi Bao Tram_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn204.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_4_Nguyen Thi Bao Tram_Tom tat1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt205.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_5_Nguyen Thi Bao Tram_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục233.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_6_Nguyen Thi Bao Tram_Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng325.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_7_Nguyen Thi Bao Tram_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung283.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_8_Nguyen Thi Bao Tram_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan379.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_9_Nguyen Thi Bao Tram_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu630.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_10_Nguyen Thi Bao Tram_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận461.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_11_Nguyen Thi Bao Tram_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị229.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_12_Nguyen Thi Bao Tram_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo286.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV34_13_Nguyen Thi Bao Tram_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.