Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1519
Nhan đề: Đánh giá khả năng tái sử dụng nước thải sau xử lý của khu công nghiệp bằng mô hình lọc áp lực kết hợp với lọc màng vào mục đích cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Nguyễn, Quang Huy
Từ khoá: Nước thải
Cấp nước tưới tiêu
Khu công nghiệp
Nước sinh hoạt
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Với xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay của Việt Nam, có nhiều cơ sở sản xuất chuyển vào khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước của các khu công nghiệp, khu chế xuất không nhỏ và có chiều hướng tăng cao.Với lượng khai thác, sử dụng với công suất lớn, nước thải sau xử lý không đảm bảo để xả vào nguồn tiếp nhận, chắc chắn sẽ làm nguồn tài nguyên nước sạch ngày càng suy thoái. Do đó cần phải có giải pháp thích hợp để bảo vệ nguồn tài nguyên nước sạch, hạn chế khai thác lượng nước sạch sử dụng cho các nhu cầu dùng nước thấp hơn. Việc tái sinh nguồn nước thải sau xử lý từ các trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp vì thế trở nên vô cùng thiết thực và sẽ đóng góp rất lớn vào công cuộc bảo tồn nguồn tài nguyên nước quý giá đang dần cạn kiệt.Đề tài “Đánh giá khả năng tái sử dụng nước thải sau xử lý của khu công nghiệp bằng mô hình lọc áp lực kết hợp với lọc màng vào mục đích cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt” được thực hiện có thể sẽ góp phần vào việc giải quyết các vấn đề trên.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1519
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV33_1_Nguyen Quang Huy_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ326.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_2_Nguyen Quang Huy_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ317.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_3_Nguyen Quang Huy_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn202.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_4_Nguyen Quang Huy_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt314.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_5_Nguyen Quang Huy_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục244.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_6_Nguyen Quang Huy_Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng252.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_7_Nguyen Quang Huy_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung345.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_8_Nguyen Quang Huy_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_9_Nguyen Quang Huy_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu854.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_10_Nguyen Quang Huy_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận596.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_11_Nguyen Quang Huy_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị228.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_12_Nguyen Quang Huy_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo308.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV33_13_Nguyen Quang Huy_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục264.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.