Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1509
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá khả năng áp dụng mô hình EGSB (Expanded Granular Sludged Bed) để xử lý nước thải bệnh viện An Bình tại Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Lê Đức, Tuân
Từ khoá: Mô hình EGSB
Bệnh viện An Bình
Xử lý nước thải
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "Thành phố Hồ Chí Minh có 185 bệnh viện, hơn 400 trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, và gần 12000 phòng khám tư nhân đang hoạt động. Xử lý nước thải sinh ra từ các bệnh viện đang là vấn đề được mọi người quan tâm. Ngày nay có rất nhiều công nghệ để xử lý nước thải bệnh viện, tuy nhiên đa số chưa đáp ứng được yêu cầu tính kỹ thuật và kinh tế. Việc nghiên cứu một công nghệ mới (EGSB) có thể đáp ứng được những vấn đề nêu trên đang được đặt ra, đây chính là mục đích hướng đến của đề tài. Nội dung nghiên cứu trong luận văn bao gồm tổng quan cơ sở lý thuyết công nghệ xử lý kỵ khí, công nghệ EGSB, nước thải bệnh viện. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại bùn, vận tốc nước đi lên, giá thể lơ lửng F25 đến hiệu quả xử lý chất ô nhiễm."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1509
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV28_Le Duc Tuan.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng áp dụng mô hình EGSB (Expanded Granular Sludged Bed) để xử lý nước thải bệnh viện An Bình tại Tp. Hồ Chí Minh4.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.