Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1507
Nhan đề: Nghiên cứu xử lý nitơ nồng độ cao trong nước rỉ rác kết hợp hai quá trình hiếu khí và thiếu khí
Tác giả: Nguyễn, Trung Việt
Bùi, Quốc Trung
Từ khoá: Xử lý Nitơ
Nước rỉ rác
Hiếu khí
Thiếu khí
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của khuấy trộn và độ ẩm đến lưu lượng và thành phần khí sinh học từ quá trình phân hủy kỵ khí khô CTTP ở hộ gia đình tại thành phố Hồ Chi Minh sử dụng mô hình dạng bán ien tục, thể tích mô hình 18 lít. CTTP được sử dụng cho mô hình bao gồm các loại thứa ăn thừa như cơm, bún, phở,… và các thành phần khác như rau củ, vỏ trái cây, …. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài: xác định tỷ lệ phối trộn tối ưu giữa CTTP và bùn septic; xác định ảnh hưởng của tần suất khuấy trộn và độ ẩm đến lưu lượng và thành phần khí sinh học từ quá trình phân hủy kỵ khí khô CTTP
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1507
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2015-2016_Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV26_1_Bui Quoc Trung_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ77.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_2_Bui Quoc Trung_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ76.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_3_Bui Quoc Trung_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn45.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_4_Bui Quoc Trung_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt51.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_5_Bui Quoc Trung_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục52.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_6_Bui Quoc Trung_Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng56.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_7_Bui Quoc Trung_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung78.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_8_Bui Quoc Trung_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan114.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_9_Bui Quoc Trung_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu169.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_10_Bui Quoc Trung_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận930.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_11_Bui Quoc Trung_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị51.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_12_Bui Quoc Trung_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo55.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV26_13_Bui Quoc Trung_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục273.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.