Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1496
Nhan đề: Bài giảng Marketing dịch vụ
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Từ khoá: Marketing
Marketing dịch vụ
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1496
Bộ sưu tập: BG_Kinh doanh Thương mại_Môn Marketing dịch vụ_Năm học 2018-2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1732_1_Bai giang Marketing dich vu_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa122.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1732_2_Bai giang Marketing dich vu_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan dịch vụ & Marketing dịch vụ953.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1732_3_Bai giang Marketing dich vu_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Định vị dịch vụ662.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1732_4_Bai giang Marketing dich vu_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Giao tiếp cá nhân dịch vụ & Chất lượng dịch vụ944.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1732_5_Bai giang Marketing dich vu_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Khách hàng với năng suất & chất lượng dịch vụ336.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1732_6_Bai giang Marketing dich vu_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Chiến lược phát triển dịch vụ589.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1732_7_Bai giang Marketing dich vu_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Marketing hỗn hợp dịch vụ904.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1732_8_Bai giang Marketing dich vu_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Tổ chức thực hiện Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ577.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.