Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14949
Nhan đề: Thống kê - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt
Tác giả: Lê, Hoàng Anh
Từ khoá: Toán học
Thống kê
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Tài chính Ngân hàng
Mô tả: 2tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14949
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K24DB_THONG KE_L1_HK1.pdfThống kê - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt398.79 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.