Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14948
Nhan đề: Đại cương về tài chính - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt
Tác giả: Lê, Quang Minh
Từ khoá: Tài chính
Đại cương
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Tài chính Ngân hàng
Mô tả: 5tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14948
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K24DB_DAI CUONG VE TAI CHINH_L1_HK1.pdfĐại cương về tài chính - L1 - HK11.02 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.