Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14947
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt
Tác giả: Hoàng, Hoa Sơn Trà
Từ khoá: Tài chính
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Tài chính Ngân hàng
Mô tả: 8tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14947
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_FA_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24KT DB_TAI CHINH DOANH NGHIEP_L1_HK1.pdfTài chính doanh nghiệp - L1 - HK11.96 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.