Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14946
Nhan đề: Tiếng Anh chuyên ngành - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt
Tác giả: Lê, Đăng Khoa
Từ khoá: Tiếng Anh
English
Tiếng Anh chuyên ngành
Tài chính Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Tài chính Ngân hàng
Mô tả: 8tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14946
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_FA_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DB_TIENG ANH CHUYEN NGANH_L1_HK1.pdfTiếng Anh chuyên ngành - L1 - HK11.84 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.