Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14939
Nhan đề: Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - Lần 1 - HK1
Tác giả: Văn, Thị Hạnh
Phan, Thị Tuyết
Phạm, Thanh Hồng
Từ khoá: Nhiễm khuẩn
Kiểm soát
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mô tả: 26tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14939
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y-XN_KIEM SOAT NHIEM KHUAN BENH VIEN_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - Lần 1 - HK16.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.