Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14930
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Trung 1 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Phạm, Đình Tiến
Từ khoá: Tiếng Trung
Tiếng Hoa
Ngữ pháp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Đông Phương học
Mô tả: 10tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14930
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DP_NGU PHAP TIENG TRUNG 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Trung 1 - Lần 1 - HK11.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.