Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14929
Nhan đề: Sinh lý thần kinh - Lần 1 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Minh Giang
Từ khoá: Sinh lý học
Thần kinh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Tâm lý học
Mô tả: 1tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14929
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25_SINH LY THAN KINH_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh lý thần kinh - Lần 1 - HK1140.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.