Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14927
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Hàn 1 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Đinh, Thị Huyền
Từ khoá: Tiếng Hàn
Ngữ pháp
Korea
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Đông Phương học
Mô tả: 4tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14927
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25_NGU PHAP TIENG HAN 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Hàn 1 - Lần 1 - HK1696.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.