Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14926
Nhan đề: Tâm lý học nhân cách - Lần 1 - HK1
Tác giả: Phan, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Tâm lý học
Nhân cách
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Tâm lý học
Mô tả: 1tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14926
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24TL_TAM LY HOC NHAN CACH_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học nhân cách - Lần 1 - HK1193.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.