Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14925
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Nhật 3 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Đinh, Thị Lệ Thu
Dương, Ngọc Phúc
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Ngữ pháp tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Đông Phương học
Mô tả: 6tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14925
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DP1,2,3,4_NGU PHAP TIENG NHAT 3_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Nhật 3 - Lần 1 - HK11.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.