Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14924
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Hàn 3 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Tiếng Hàn
Ngữ pháp
Korea
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Đông Phương học
Mô tả: 3tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14924
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24_NGU PHAP TIENG HAN 3_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Hàn 3 - Lần 1 - HK1584.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.