Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1490
Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ trong các khu công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Trần, Thanh Tùng
Từ khoá: Công nghệ xử lý nước thải
Dệt nhuộm
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
Khu công nghiệp
Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Đánh giá công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp thành phố, xem xét lại hiệu quả của các công trình xử lý nước thải; để từ đó có khuyến cáo các doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ xử lý nước thải chưa hoàn chỉnh, từng bước có biện pháp cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả xử lý phù hợp với điều kiện kinh tế từng nhà máy và luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1490
Bộ sưu tập: Năm 2015_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV19_1_Tran Thanh Tung_2015_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ255.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_2_Tran Thanh Tung_2015_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn106.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_3_Tran Thanh Tung_2015_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt117.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_4_Tran Thanh Tung_2015_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ164.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_5_Tran Thanh Tung_2015_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục90.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_6_Tran Thanh Tung_2015_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng, danh sách hình89.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_7_Tran Thanh Tung_2015_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung163.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_8_Tran Thanh Tung_2015_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan521.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_9_Tran Thanh Tung_2015_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu536.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_10_Tran Thanh Tung_2015_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu563.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_11_Tran Thanh Tung_2015_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị110.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV19_12_Tran Thanh Tung_2015_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo73.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.