Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14898
Nhan đề: Fudamental of Computing 1 - L1 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Văn Trung
Từ khoá: Computer science
Computer
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Mô tả: 2tr. ; Ngành Kỹ thuật phần mềm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14898
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Kỹ thuật Phần mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K25T-PM_FUDAMENTAL OF COMPUTING 1_L1_HK1.pdfFudamental of Computing 1 - L1 - HK1400.09 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.