Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14897
Nhan đề: Nhập môn Công nghệ thông tin - L1 - HK1
Tác giả: Đặng, Đình Hòa
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Mô tả: 4tr. ; Nhập môn Công nghệ thông tin - L1 - HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14897
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K25T_NHAP MON CNTT CA 1,2_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhập môn Công nghệ thông tin - L1 - HK1610.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.