Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14894
Nhan đề: Information system application - databases - L1 - HK1
Tác giả: Lý, Thị Huyền Châu
Từ khoá: Database management
Hệ thống thông tin
Cơ sở dữ liệu
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Mô tả: 7tr. Ngành Kỹ thuật phần mềm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14894
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Kỹ thuật Phần mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K24PM_INFORMATION SYSTEM APPLICATION - DATABASES.pdfInformation system application - databases - L1 - HK11.39 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.