Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1487
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Nitrate hóa xử lý Ammonia trong nước rỉ rác
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Trần, Quốc Bảo Truyền
Từ khoá: Nitrate hóa
Ammonia
Nước rỉ rác
Xử lý nước
Xử lý Ammonia
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện trên 4 mô hình bùn hoạt tính hiếu khí tăng trưởng lơ lửng dạng liên tục có kích thước giống nhau. Mô hình được làm bằng thủy tinh dày 5 mm, chia thành 2 ngăn: ngăn thổi khí và ngăn lắng. Ngăn thổi khí có dạng hình hộp chữ nhật, có kích thước 20 cm x 15 cm x 30 cm (chiều rộng x chiều dài x chiều cao - tính mặt trong của bể), phần hình hộp chữ nhật có thể tích hữu dụng là 2,5 L, thể tích mô hình là 5 L, phần hình chóp có góc vát 63O. Ngăn lắng nối tiếp với ngăn thổi khí với kích thước phần hình trụ vuông có chiều dài cạnh 10 cm, chiều cao 20 cm. Phần đáy nối liền bên dưới dạng hình chóp tam giác có chiều dài tính từ đỉnh chóp đến mép hình hộp chữ nhật là 7 cm. Thời gian lưu nước của 4 mô hình là 5 giờ. Nồng độ bùn duy trì trong mỗi bể như nhau 3.000 mg VSS/L. Nước rỉ rác được lấy từ hồ chứa nước rỉ rác cũ (số 1) tại bãi chôn lấp Đông Thạnh. Thành phần nước rỉ rác có nồng độ ammonia dao động trong khoảng 97 - 117 mg N-NH4+/L, COD trong khoảng 200 – 384 mg COD/L, N-NO3- trong khoảng 1,02 - 3 mg N-NO3-/L, N-NO2- gần như bằng 0, pH = 7,5 - 8, độ kiềm dao động trong khoảng 1000 – 1600 mg CaCO3/L và SS từ 50 - 125 mg/L. Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ở 4 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình nitrat hóa gồm ảnh hưởng của tải trọng ammonia, pH, oxy hòa tan (DO) và tỉ lệ COD/N-NH4+. Mô hình thí nghiệm được vận hành tại phòng thí nghiệm, Khoa Công nghê và Quản lý Môi trường, thực hiện tại trường Đại học Văn Lang.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1487
Bộ sưu tập: Năm 2015_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV18_1_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ213.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_2_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ217.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_3_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn175.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_4_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt171.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_5_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục161.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_6_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng, danh sách hình, chữ viết tắt183.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_7_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung187.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_8_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan391.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_9_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu429.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_10_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận2.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_11_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận160.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_12_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo178.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV18_13_Tran Quoc Bao Truyen_2015_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục767.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.