Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14847
Nhan đề: Toán kỹ thuật - Lần 1 - HK1
Tác giả: Vũ, Đỗ Huy Cường
Từ khoá: Toán học
Hàm số
Ma trận
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Mô tả: 1tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14847
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K25NL,MS_TOAN KY THUAT_K1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật - Lần 1 - HK1199.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.