Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14815
Nhan đề: Business translation - Lần 1 - HK1
Từ khoá: Business translation
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Ngôn ngữ Anh
Mô tả: 1tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14815
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21TM_BUSINESS TRANSLATION DE 1_L2_HK1.pdfBusiness translation - Lần 1 - HK1648.09 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.