Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1481
Nhan đề: Nghiên cứu,đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất tinh bột gạo kết hợp chăn nuôi heo ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Lê, Thanh Hải
Phạm, Việt Thắng
Từ khoá: Xử lý ô nhiễm
Ô nhiễm môi trường
Sản xuất
Tinh bột gạo
Chăn nuôi
Heo
Châu Thành
Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu các mô hình quản lý, kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp (đặc biệt chú trọng đến các ngành nghề chế biến thực phẩm và chăn nuôi). Đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến tình hình sản xuất và vấn đề môi trường tại các làng nghề sản xuất tinh bột gạo kết hợp chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đề xuất mô hình ứng dụng các giải pháp để xử lý ô nhiễm môi trường của các hộ thuộc các làng nghề sản xuất tinh bột gạo kết hợp chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Châu Thành. Triển khai xây dựng thí điểm mô hình xử lý nước thải cụ thể tại 02 hộ có quy mô vừa và nhỏ với mục đích làm mô hình mang tính “điểm trình diễn” để có thể chuyển giao áp dụng tại từng hộ dân.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1481
Bộ sưu tập: Năm 2015_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV16_1_Pham Viet Thang_2015_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ204.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_2_Pham Viet Thang_2015_Ban tuong trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ184.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_3_Pham Viet Thang_2015_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn97.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_4_Pham Viet Thang_2015_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt130.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_5_Pham Viet Thang_2015_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục165.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_6_Pham Viet Thang_2015_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục các chữ viết tắt, danh sách bảng, danh sách hình135.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_7_Pham Viet Thang_2015_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung155.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_8_Pham Viet Thang_2015_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan498.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_9_Pham Viet Thang_2015_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu330.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_10_Pham Viet Thang_2015_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Hiện trạng làng nghề sản xuất tinh bột gạo kết hợp chăn nuôi heo ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành878.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_11_Pham Viet Thang_2015_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Đề xuất mô hình xử lý ô nhiễm môi trƣờng các hộ làm nghề sản xuất bột gạo kết hợp chăn nuôi heo ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành991.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_12_Pham Viet Thang_2015_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Triển khai thí điểm mô hình xử lý và ngăn ngừa ô nhiễm tại làng nghề sản xuất bột gạo kết hợp chăn nuôi heo ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp786.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_13_Pham Viet Thang_2015_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Kết luận và kiến nghị190.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_14_Pham Viet Thang_2015_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo114.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV16_15_Pham Viet Thang_2015_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục554.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.