Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14776
Nhan đề: Toán cao cấp - Lần 1 - HK1
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán học
Hàm số
Tích phân
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 1tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14776
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25D-KT_TOAN CAO CAP_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp - Lần 1 - HK1213.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.